El comportament de tota l’estructura del cos humà no és el mateix estan d’empeus, caminant o corrent . El  peu és la base del nostre organisme i qualsevol desequilibri pot ser causa de dolor o d’alguna afectació en el propi peu, genolls, malucs, esquena…i provocar dificultats en desenvolupar les nostres activitats actuals o futures.

 Mitjançant un programa informàtic d’ última generació podem explorar –lo precisament, en estàtica, dinàmica i analitzar la seva posturologia . Així identifiquem i medim  totes les anomalies existents en quant a  punts d’excés de presió, dismetries, sobrecàrregues , desequilibris , patrons  de la marxa alterats i disfuncions mecàniques.

El nostre sistema de captació  d’imatges CAD/CAM ens permet a través d’aquestes dades realitzar el tractament exacte per a corretgir-les i així evitar afectacions i prevenir les que poden surgir amb el pas de temps.