Treballem diferents materials per a confeccionar plantilles a mida  adaptades exactament a la patologia, necessitats i activitat de cada persona.

 EVA, FIBRA DE CARBONI, RESINES…són materials que amb mides molt reduïdes de tamany i gruix ens permeten  pal.liar o corretgir les deformitats i desequilibris que es demostren en la base del nostre cos, absorbir l’impacte que pateixen els peus al caminar o al córrer i per tant afavorir una marxa ¨suau¨  que elimini el dolor i millori el nostre comfort.

El sistema CAD/CAM per al disseny i fabricació de suports plantars ens permet calcul.lar la mida, els punts de pressió i les alçades dels arcs per a una plantilla exclusiva per al seu peu.