Les ortesis són suports o dispositius externs que s’apliquen pera  modificar aspectes estructurals o funcionals.

La ortesis es fa amb material de silicona que per les seves característiques de resistència i d’elasticitat són molt útils per a modelar a mesura ajustant a diferent dureses (dura, mitjana, tova).

La ortesis està especialment indicada per a protegir els dits, corretgir dits en urpa o desalineats i com a element substitutiu per a casos d’amputacions.